Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho INTERNET BUSINESS s.r.o., článok 6, ktoré sú zverejnené na https://www.isexshop.sk/obchodne-podmienky
2. Reklamačný protokol môžete vyplniť na tomto odkaze.
3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (INTERNET BUSINESS s.r.o., Námestie Martina Benku 12, 811 07 Bratislava)  alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@isexshop.sk.