Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho Dodávateľ s.r.o, článok 4, ktoré sú zverejnené na https://www.isexshop.sk/obchodne-podmienky.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy